Contact us

Back >
  • US Office

  • Jimu Motors Inc.

  • Palo Alto, CA, USA

  • Email :

  • Recruitment: hr@jimu.ai

  • Business: marketing@jimu.ai

  • Tel : +86 571 56051796

  • Hangzhou Jimu Technology Co., Ltd.

  • E2050, 2F, South Building of Haichuang Base, No.368, Liuhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang